มาร่วมงานกับเรา

สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด  เราได้สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับคนมีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่น มาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สูงส่ง และเราทำงานด้วยมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์

สบฟ.ยินดีต้อนรับคุณทุกคน

คุณสมบัติของการเป็นพนักงาน

– ชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี 
– วุฒิ ปวช.ขึ้นไป 
– เป็นบุตร, คู่สมรส หรือหลาน (บุตรของบุตร) ของพนักงาน กฟน. ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์บริการฯ อ่านรายละเอียด ประกาศ สบฟ.ที่ 4/2554

คุณสมบัติที่เรามองหา

ในฐานะที่เป็นทีมงาน เราต่างมีค่านิยมร่วมกัน และมีความสามารถในการบริหารจัดการร่วมกัน

ทักษะทางความคิด

คนที่มองเห็น “ภาพรวม” และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งใดจะต้องทำก่อนที่จะลงมือทำเพื่อให้ได้ผลสำเร็จ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คอยสำรวจหาวิธีการใหม่ๆ และตื่นตัวต่อแนวโน้มและแบบแผนใหม่ๆ

ทักษะทางด้านบุคคล

คนที่มีรูปแบบของความเป็นผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เพื่อยกระดับมาตรฐานของพวกเขาและบรรลุเป้าหมายที่สูงส่ง คนที่ชำนาญในการจูงใจและได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน คนที่กระตือรือร้นที่จะเข้าใจผู้อื่นและเป็นผู้มีบทบาทในทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของทีมงานแทนที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง

ความซื่อสัตย์

คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เตรียมพร้อมที่จะสู้เเพื่อความคิดและคุณค่าที่ยึดมั่น คนที่กล้าที่จะทำการตัดสินใจในสิ่งซึ่งท้าทายบรรทัดฐานที่มีอยู่เดิม คนที่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและความสำเร็จที่ผ่านมา

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเรียนจบ หรือว่าเป็นมืออาชีพมากประสบการณ์ หากต้องการร่วมงานกับเรา…เพียงคุณตรวจสอบตำแหน่งงานที่สนใจ และทำการดาวโหลดใบสมัคร คุณก็สามารถที่จะสมัครงานโดยยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการ สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด (วัดเลียบ) โทร 0-2226-2978 พ. 702 4845 – 7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-5337-1497 09-7287-9898