รับสมัครพนักงานจัดทำแบบด้านวิศวกรรมทั่วไป

สหกรณ์บริการฯ รับสมัครพนักงานจัดทำแบบด้านวิศวกรรมทั่วไป ด้วยโปรแกรม AUTOCAD 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติดังนี้
      1. อายุระหว่าง 20 – 55 ปี
      2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าด้านช่างก่อสร้างหรือโยธาหรือสถาปัตยกรรม หรือไฟฟ้า หรือช่างสำรวจ หรือเครื่องกล
      3. มีความชำนาญในการใช้ Personal Computer โปรแกรม AUTOCAD ขึ้นไปได้เป็นอย่างดี และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ไม่น้อยกว่า 15 คำต่อนาที
      4. มีความสามารถเขียนหรือแก้ไขปรับปรุงแบบเพื่อจัดทำแบบงานไฟฟ้าหรืองานโยธา หรืองานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลได้เป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
รายละเอียดการทำงาน
     – การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา (คลองเตย) ค่าจ้าง 17,540 บาท / เดือน
     – เข้าทำงานตั้งแต่ 7.30 – 15.30 น. เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดตามประเพณี (นักขัตฤกษ์)
 
สนใจติดต่อหรือสอบถาม นางสาวประภาภรณ์ โสภักดี เบอร์ 085 337 1497 หรือ 02 226 2978 (เบอร์ภายใน กฟน. 702 4845)
                         ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *